SENYAP Yatırım Ortaklığı (KOOPERATİF FİNANS SİSTEMİ)

SENYAP gücünü ortağından alan bir yatırım ortaklığıdır. SENYAP ortağını ekonominin içine sokan, onu bir müşteri olmaktan çıkartıp bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir.

Ülkemize katma değer sağlayan projelere finans sağlayan ortağına helal ve adil kazanç sunan ortaklık yapısıdır.

Ortağının güvenini onun kazancı haline getiren SENYAP sen kazan diyen bu yapı paylaştıkça büyüyen büyüdükçe daha fazla paylaşan bir imkân sunmaktadır.

SENYAP’ ı diğer ortaklık yapısından ayıran en önemli özelliklerden birincisi SENYAP’a herkes ortak olarak kabul edilmemektedir. SENYAP’a ancak aynı duygu ve   dünyayı paylaşan, aynı hedef ve perspektiflere sahip insanlar ortak olabilmektedir.

Çünkü çok ortaklı yapılarda ortak ideallerde buluşmak misyon ve değerlerde örtüşmek, uyum ve yaşam için para ve projelerden çok daha önemlidir.

İkinci ayırt edici özelliğimiz ortaklık yapısını, finans yapısını ve kazancımızı paylaşımın faiz kıskacından kurtaran Kat Sayılı Kar Dağıtım Sistemi (KKDS) sistemidir.

ETKİN – ÖZGÜN VE ADİL

KKDS adını verdiğimiz her ortağın ilk günden başlayarak ortak kaldığı tüm günlerin sayısını sermaye ve çeşitli bilanço değerleriyle oranlayan algoritmik bir yazılımdır.

En önemli özelliğimiz biriken finansımızı ülkemiz için katma değer sağlayacak bugüne kadar yapılmamış projelerde kullanmamızdır.

Bu projelerden devam etmekte olan Gaboras ve Senpoly SENYAP iştirakleridir. Bu projelerin çeşitlendirilmesi artırılması ilkelerimizin içinde yer almaktadır.

Tüm bu doğrultuda SENYAP’ı SENYAP yapan değerlerimiz;

Dayanışma ve güç birliği
Dürüstlük ve güven
Açıklık ve şeffaflık,
Hesap verebilirlik
Katılım ve paylaşım
Adalet ve hakkaniyettir.
 

SENYAP gücünü ortağından alan bir yatırım ortaklığıdır. SENYAP ortağını ekonominin içine sokan, onu bir müşteri olmaktan çıkartıp bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir.

Ülkemize katma değer sağlayan projelere finans sağlayan ortağına helal ve adil kazanç sunan ortaklık yapısıdır.

Ortağının güvenini onun kazancı haline getiren SENYAP sen kazan diyen bu yapı paylaştıkça büyüyen büyüdükçe daha fazla paylaşan bir imkân sunmaktadır.

WWW.SENYAP.COM.TR

13.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

13.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD
60.000'E YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 2.000.000 kişiye istihdam sağlayan

YURT İÇİNDE 84 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURT DIŞINDA 81 FARKLI ÜLKEDE

Toplamda 165 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.

İçerik Bulunmuyor!